SERVICII – AVIZIER ONLINE

SERVICII

AVIZIER ONLINE

Prin intermediul Avizierului Online putem sa tinem evidenta tuturor facturilor asociatiei, putem sa pastram o copie a acestora pe lunile precedente . Proprietarii au posibilitatea de a declara indecsii contoarelor de apa, numarul de persoane, pot efectua plati ale cotelor de intretinere. In aceasta platforma administratorul incarca toate documentele de interes, respectiv : contracte cu furnizorii, procese verbale ale adunarilor generale sau ale sedintelor de comitet.

Young businessmen and businesswomen discussing business project at workplace