Servicii

Administrare contabilă

Calcularea listelor de incasare a cotelor de plata a intretinerii prin intermediul platformei online

Servicii de cenzorat

Conform legislatiei in vigoare, asociatia de proprietari are obligatia de a avea o comisie de cenzori sau un cenzor.

Înființare asociații de proprietari

Ne ocupam in detaliu de constituiriea asociatiilor de proprietari

Servicii juridice

In cadrul administrarii unei asociatii de proprietari, exista zi de zi multe spete specifice, motiv pentru care in structura echipei noastre exista consilieri juridici specializati.

Servicii de Securitate și Sănătate în Muncă și Prevenirea și Stingerea Incendiilor

Conform legii SSM 319/2006, art 3, toti angajatii din sectorul public sau privat trebuiesc instruiti cu privire la securitatea si sanatatea in munca.

Servicii de mententanță / administrare tehnică

Oferim servicii de mentenanta/ administrare tehnica pe baza de contract, prin care asiguram buna functionare a condominiului