Servicii de Securitate și Sănătate în Muncă și Prevenirea și Stingerea Incendiilor

Servicii de Securitate și Sănătate în Muncă și Prevenirea și Stingerea Incendiilor

Conform legii SSM 319/2006, art 3, toti angajatii din sectorul public sau privat trebuiesc instruiti cu privire la securitatea si sanatatea in munca.
Inspectorul SSM asigura securitatea si protectia sanatatii lucratoruilor, previne riscurile profesionale, informeaza si instruieste lucratorii, asigura cadrul organizatoric si mijloacele necesare securitatii si sanatatii in munca.
Conform legii 196/2018, art 66 alin 1 lit p, este imperativ necesara existenta unui inspector PSI care asigura prin controale periodice respectarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor la utilizarea partilor comune, functionalitatea permanenta a cailor de evacuare in caz de incendiu si a celor de acces, interventie si salvare.
Rules for safety health during coronavirus outbreak. Man in protective mask treat his hands with